Úvodní stránka

26. října 2005, 7:32

Základní informace                                                   

Dobrovolný svazek obcí "Mikroregion Čáslavsko" vznikl v roce 2007 a v současné době sdružuje 20 obcí. Jeho hlavním posláním je spolupráce a vzájemná výměna informací mezi obcemi v oblasti cestovního ruchu, zdravotnictví, sociální péče, školství a ochrany životního prostředí. Mezi hlavní projekty sdružení pro rok 2011 patří vytvoření těchto internetových stránek mikroregionu a zpracování společného kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí. V roce 2014 a dále bychom se více snažili zaměřit na spolupráci obcí v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství. Hlavním snažením by měl být projekt Centra společných služeb obcím pro obce v ORP Čáslav

Realizace projektů:

KOMUNITNÍ PLÁN OBCÍ ORP čÁSLAV

Vážení spoluobčané, město Čáslav společně s obcemi spadajícími do jeho působnosti připravuje nový komunitní plán týkající se celého regionu. Komunitní plán je dokumentem, jehož cílem je strategické plánování sociálních služeb a služeb pro děti předškolního věku vycházející z konkrétních potřeb občanů. Proto Vás prosíme o spolupráci formou vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Vysvětlení některých pojmů naleznete zdeZa odeslání vyplněného dotazníku předem velice děkujeme!

 

Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který  je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhnou konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách - více zde